Konneveden työväenyhdistys

Esa Vihtosen blogi

Me vai ne?

Konneveden kunnan, kuten monen muunkin pienen kunnan, taloustilanne on kestämättömällä tolalla. Etupäässä veroista koostuvat tulot eivät riitä kattamaan menoja. Kunta on pakotettu ottamaan lisää velkaa vuosi toisensa jälkeen. Tällä hetkellä arvioidaan, että päästäksemme tilanteeseen, jossa tulot riittäisivät menoihin, on budjettiin tehtävä 600 000:n euron korjaukset.

Asia on näennäisesti yksinkertainen. Lisätään joko tuloja tai karsitaan menoja. Jos halutaan lisätä tuloja, on käytössä kaksi vaihtoehtoehtoa: verojen tai palvelumaksujen korottaminen. Kunnan veroprosentti on jo nyt maan keskiarvoa ylempänä ja tästä syystä veroprosentin nostamisen kynnys on korkealla. Palvelumaksujen korottamisella voidaan lisätä tuloja, mutta kokonaistilanne ei näin toimimalla korjaannu.

On aivan varmaa, että kunnan kestävyysvajeeseen on puututtava. Lisäksi varmaa on se, että tämä tarkoittaa nykyisen palvelutason karsimista – menojen vähentämistä. Kunnalla on koko joukko lakisääteisiä palveluita, joiden tuottaminen on sen vastuulla. Muut palvelut on käytävä tiukalla seulalla läpi. Jokainen käyttötalousmenoissa säästetty euro vie meitä kestävämmän talouden uralle.

Jos emme itse kykene tekemään niitä vaikeita päätöksiä, jotka väistämättä ovat edessä, päätökset tekee puolestamme joku muu. Jos teemme nämä vaikeat päätökset itse, on niiden tekijöillä kasvot ja jokainen päätös on varmasti vaikeudessaan tarkkaan harkittu. Jos päätökset siirretään kuntaliitoksen myötä muualle, niistä tulee kasvottomampia ja täten tekijöilleen helpompia. Nyt on aika kysyä, kuka nämä vaikeat päätökset tekee: me vai ne?

Julkaistu Laukaa-Konnevesi lehdessä 8.10.2020