Konneveden työväenyhdistys

Blogi

Tälle blogisivulle olemme keränneet jäsentemme mielipidekirjoituksia. Alla uusin sivuillemme lisätty kirjoitus:

Tulevilta kuntapäättäjiltä vaaditaan vastuullisuutta

Olemme kuntavaalien jälkeen haastavassa tilanteessa korona-pandemian vuoksi. Monessa kunnassa tilanne olisi ollut aivan tarpeeksi vaikea ilman koronan vaikutuksiakin. Tulevia päättäjiä ei päästetä helpolla varmastikaan koko tulevana valtuustokautena. Politiikan aktiiveilta vaaditaan vastuullisia päätöksiä ja vastuullista toimintaa monella eri alueella nyt ja tulevaisuudessa.

Kun puhutaan vastuullisuudesta, yksilön toiminta on usein tarkastelun kohteena. Meiltä kaikilta vaaditaan vastuullisuutta oman elämän valinnoissa ja tekemisissä. Päättäjiltä vastuuta vaaditaan vielä vahvemmin. Esimerkin ja mallin antaminen muille ihmisille on odotettua mikäli toimii kunnan tai yhteiskunnan luottamustehtävissä. Mitä tahansa ei voi sanoa tai kirjoittaa esimerkiksi sosiaaliseen mediaan. Yhteiskunnan vastuu on laajempi kuin yksilön ja asettaa raamit kaikkien yksilöiden ja yhteisöjen vastuullisuudelle ohjauksella ja ohjeistuksilla.

Yksilön oman vastuun lisäksi olemme vastuussa yhteiskuntana suurista asioista. Suomen kestävän kasvun ohjelma on laaja asiakirja, johon kirjatut tavoitteet tähtäävät ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään kasvuun. Ohjelman yleiset tavoitteet ovat kasvihuonepäästöjen vähentäminen, tuottavuuskasvu, työllisyysasteen nosto, hoitoon pääsyn nopeuttaminen ja tasa-arvon edistyminen. Kansallinen vastuullisuus vie EU:n suosituksia eteenpäin edellä mainitun ohjelman avulla. YK:n kestävän kehityksen ohjelma Agenda2030 sitoo meitä vastuulliseen toimintaan koko maailman tasolla. Vastuu luonnosta ja koko maapallosta on yhteinen ja Suomi on vahvasti mukana globaaleissa työryhmissä.

Erityisesti vastuu luonnon ja ilmaston tilasta on nyt huomion kohteena. Suomen perustuslaki (§20) asettaa julkisen vallan tehtäväksi turvata jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön ja mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon koskien omaa elinympäristöä. Perustuslain samassa kohdassa todetaan myös vastuun ympäristöstä olevan kaikilla. Vastuu omista valinnoista ei ole helppo eikä aina mieluinen. Usein pienillä askelilla eteneminen on helpompaa. Yksilö tarvitsee varmasti yhteiskunnallista poliittista ohjausta lakien, määräysten ja tukien muodossa vielä pitkään, että siirtyminen vastuullisempiin toimenpiteisiin on helpompaa. Itse olen siirtynyt ekologisiin valintoihin pienillä askelilla useiden vuosien kuluessa. Esimerkiksi käytettyjen tavaroiden kierrättäminen ei ole vaikeaa ja vähentää roskiin päätyvää tavaraa huomattavasti.

Ympäristökäsikirja kuntapäättäjille -ja kaikille muille (Samuli Sinisalo toim., 2021) päätyi käteeni kuntavaaliehdokkuuden myötä ja selventää hyvin kunnan eri toimialueiden vaikutuksia ympäristöön. Ilahduttavasti se sisältää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia tulevaa kuntapäättäjän luottamustehtävää ajatellen. Poimin heti sieltä muutaman ajatuksen, joita pääsen joko suoraan tai välillisesti edistämään kuntapolitiikassa. Mitä tahansa teemmekään luottamustehtävään valitsemisen jälkeen, tehkäämme se vastuullisesti.

Sanna Siekkinen

Julkaistu Demokraatti-lehden verkkopalvelussa 15.4.2021